Kitaplarımız

Hukuk uygulaması, Yargıtay'ın yerleşik kararları çerçevesinde şekillenmektedir. Ancak bu yerleşik kararlar, Anglo-Sakson hukuk sistemindeki veya bir kısım Avrupa ülkelerindeki gibi dava isimleriyle anılmadığından ve dolayısıyla da akılda kalıcı olmadığından, uygulamacılar tarafından tam anlamıyla bilinememektedir.


Ceza hukukunun sıklıkla karşılaşılan hemen her alanında Yargıtay'ın yerleşik uygulamasını gösteren kararları, sistematik bir şekilde bir arada sunan eser için toplam 31.560 adet karar incelenmiş, bunlardan yalnızca yerleşik olduğu belirlenen kararlar seçilmiştir. Kitapta kararların yalnızca ana fikir veren kısımlarına yer verilmiş, tam metinlere ise karekod uygulamasıyla erişim imkanı sağlanmıştır.


Ceza hukuku genel hükümler, en çok işlenen suçlar ve ceza muhakemesi hukuku olmak üzere üç ana kısma ayrılan kitapta; ilke niteliğinde olan ve uygulamaya yön veren kararların önemi göz önünde tutularak, ceza hukuku genel hükümler ve ceza muhakemesi hukuku kısımlarında yalnızca Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarına yer verilmiştir. En çok işlenen suçlar kısmında ise suçun unsurları ve sair genel hususlara ait Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarından sonra, uygulamada karşılaşılan suçun her yönüne ilişkin Özel Daire kararlarına da yer verilmiştir.


Kitapta, aranan her konu ve karara rahatlıkla erişilebilmesi amacıyla, "Karar Dizini"ne kitabın başında yer verilmiştir.

Hakim ve savcı adayları için ÖSYM tarafından 1998 yılından bu yana sorulan sorular incelenerek ve ÖSYM'nin soru türü ve yorum mantığı üzerinde yoğunlaşılarak; "Tüm Konular Hızlı Çalışma Kitabı", "Soru Bankası" ve "Deneme Sınavları" ismiyle hazırlanan kitaplar yeni baskılarında, 2024 yılı itibariyle yapılması planlanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavlarını (HMGS) da kapsayacak şekilde genişletişmiş ve güncellenmiştir.


Tüm Konular Hızlı Çalışma Kitabında; hukuk dallarına göre ayrılmış, başlıklandırılmış, tablolu anlatıma yer verilerek, adayların sınav öncesi hızlı bir tekrar yapmasına olanak sağlanmıştır.


Soru Bankasında; yeni sınav sistemine uygun, tamamı çözümlü 1600'ü aşkın soruya yer verilerek, konuların pekişmesi hedeflenmiştir.


Deneme Sınavlarında ise yeni sınav sistemine uygun, tamamı çözümlü, toplam 500 soruluk 5 ayrı denemeye yer verilerek adaylara, öğrendikleri ve pekiştirdikleri bilgilerle kendilerini deneme fırsatı verilmiştir.


Önceki baskısında; 2023 Hakimlik Sınavında %75 soru tahmin başarısı yakalayan kitap sayesinde, adayların farkındalıkları, bilgi seviyeleri, muhakeme güçleri ve sınav performanslarının artırılması hedeflenmiştir.


Başarı Adli Hakimlik Savcılık Sınavı Kitaplarımızın 1. Baskı Başarısı!

Adli yargı 2023 sınavlarında, ortak alandan 35, adli yargı sınavından 35 ve avukat adli yargı sınavından 35 olmak üzere toplamda 105 soru sorulmuştur. Bu sorulara göre kitaplarımızın performansı aşağıdaki gibidir:

Kitabımızın ilk baskısında, bu denli bir başarıyı yakalamamızın sevincini paylaşıyoruz!